Застраховка Гражданска отговорност

Индивидуална цена спрямо клиента и автомобила

Няколко оферти от водещи застрахователни компании

Онлайн застраховка от всяко място и по всяко време

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

„Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна застраховка за всеки притежател на МПС, което е в движение и е регистрирано на територията на Република България.

Застраховката покрива вреди, които застрахованият е причинил на трети лица и за които им дължи обезщетение Това означава, че ако водачът на автомобила нанесе вреда на чужда собственост или някой бъде наранен, застрахователната компания ще обезщети пострадалите вместо него.

Застраховани лица са собственикът на МПС, посочен в застрахователната полица, както и всяко лице, което използва МПС на законно основание.

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

Неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт

Вреди, причинени на чуждо имущество

Пропуснати ползи, непосредствен резултат от увреждането

Направени разходи във връзка с предявяването на претенция

Лихви за забава, дължими от застрахования

ЗАЩО ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ОТ iPORT

Калкулираш цената на застраховка Гражданска отговорност спрямо индивидуалните характеристики на собственика и автомобила

Сравняваш оферти от няколко застрахователни компании

Избираш най-доброто за теб предложение

Сключваш застрахователна полица изцяло онлайн, в няколко кратки стъпки

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Цената на застраховката се определя индивидуално в зависимост от вид на автомобила, обем на двигателя, общо тегло, брой места, регистрационен номер, възраст и постоянен адрес на собственика, начин на плащане на застрахователната премия.

Попълни твоите данни заедно с тези на автомобила и калкулаторът за застраховка Гражданска отговорност ще изчисли крайната цена на различните застрахователи.

За територията на Република България, задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите се сключва за минималните застрахователни суми, определени в Кодекс за застраховането:

  • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
  • за вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

За територията на останалите държави, застрахователният договор осигурява покритие съгласно закона на съответната държава или покритие съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Плащането на дължимата премия се извършва с наложен платеж, при получаване на полицата с куриер. Съвсем скоро предвиждаме да предоставим възможност за заплащане с дебитна или кредитна карта през портала за сигурни плащания в интернет на Paynetics.

След успешно подадена заявка за застраховка, ние ще подготвим всички застрахователни документи, които ще изпратим на посочен от теб адрес за доставка, заедно със сертификат „Зелена карта“ и стикер за застраховка Гражданска отговорност.

Обичайно, задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за период от 1 година.

В някой определени от Кодекса за застраховането случаи, се допуска и сключване и за по-кратък срок, но за не по-малко от 30 дни.

Валидността на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ може да бъде проверена на интернет страницата на Гаранционния фонд на адрес: http://guaranteefund.org/bg/

„Зелена карта“ е международен сертификат, признат от властите на всички държави, членуващи в системата „Зелена карта“, като документ, който удостоверява, притежанието на валидна застраховка „Гражданска отговорност“, покриваща минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна.

Сертификатът се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и е задължителен при пътуване в: Азърбайджан, Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Израел, Иран, Македония, Мароко, Молдова Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна Гора.

При пътуване в Европа е важно да знаем, че Косово не член на системата „Зелена карта“. Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят при влизане в страната със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.

Преди да сключиш застраховката е необходимо да се запознаеш с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

Do it smart!
Close