Пакетна здравна застраховка

Пакетна здравна застраховка при болничен престой

ти гарантира финансова подкрепа при събития свързани с твоето здраве, които налагат престой в болнично заведение. Застраховката е с валидност на територията на целия свят и ти осигурява фиксирана сума при настъпване на неблагоприятно събитие, предизвикано от внезапно заболяване или злополука, при раждане или хирургическа интервенция, независимо от реално направените разходи.

От какво те защитава твоята полица?

ПАКЕТ КОМФОРТ

Изплащане на фиксирана сума при болничен престой в резултат на:

заболяване – 35 BGN/EUR на ден

злополука – 70 BGN/EUR на ден

раждане – 35 BGN/EUR на ден, но общо не по-малко от 210 BGN/ EUR за целия период

Изплащане на фиксирана сума при фрактури на кости:

250, 500 или 750 BGN/EUR в зависимост от вида и тежестта на фрактурата

ПАКЕТ ПРЕСТИЖ

Покритията от пакет КОМФОРТ

Изплащане на фиксирана сума при извършване на операция:

Категория 1 – 750 BGN/ EUR

Категория 2 – 1 250 BGN/ EUR

Категория 3 – 2 000 BGN/ EUR

 

Категории операции

Предимства

Комплексна защита при злополука или заболяване срещу цена от 6 BGN на месец

Валидност на територията на целия свят

Възможност за сключване на полица от всяко място и по всяко време

Изпращане на застрахователния договор по електронна поща, без куриери и документи на хартия

Безплатно издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис от Евротръст

Честo задавани въпроси:

Застраховател по полицата е ЗК УНИКА ЖИВОТ АД, част от международната УНИКА Иншурънс Груп – компания с над двувековна традиция и опит в застраховането. Вече 25 години компанията е сред водещите застрахователи у нас и се е утвърдила като символ на надеждност и коректност сред своите клиенти и партньори.

Не, застрахователна полица може да бъде сключена изцяло онлайн, без посещение в офис или размяна на документи посредством куриер.

След попълване на формата през www.iport.bg и в зависимост от посочената информация, ние ще потвърдим калкулираната премия или ще се свържем с теб за предоставяне на допълнителни данни. При потвърждение от твоя страна, ние ще издадем застрахователна полица и ще изпратим към теб информация за заплащане на премията.

Всички необходими документи се подписват с квалифициран електронен подпис, издаден безплатно за теб и се изпращат на посочен имейл адрес.

 

Всяко лице на възраст от 0 до 64 години. При семейна застраховка могат да се застраховат и деца, включително новородени.

Общият отлагателен период за събитие, подлежащо на обезщетение е два месеца; не се прилага при лечение, наложено от злополука.

Отлагателен период за обезщетения за раждане, спонтанен аборт, преглед по време на бременност и свързани с бременността заболявания и техните последствия е 9 месеца.

Отлагателните периоди се изчисляват от началната дата на застраховката.

Застрахователната премия се определя в зависимост от избрания пакет, възрастта на застрахованото лице и динамиката на плащане.

Застраховката може да бъде заплатена еднократно или на вноски (месечни, 3-месечни или 6-месечни).

След подписване на застрахователната полица с квалифициран електронен подпис, ще получиш всички подписани документи на посочения от теб имейл адрес.

Не, издаването на удостоверение за квалифициран електронен подпис е безплатно. И още – той може да се използва за подписване на различни документи, не само в нашата платформа!

Евротръст е квалифициран доставчик на удостоверителни услуги. Той е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия. Научи повече на: https://www.evrotrust.com/

Квалифицираният електронен подпис е приравнен със саморъчния подпис по силата на Регламент на ЕС и се издава според най-високите нива на сигурност.

Следвай 5 лесни стъпки:

1.До няколко минути след успешно плащане на твоята застраховка домашно имущество, ще получиш SMS от iPORT с линк към приложението.

2. Изтегли приложението Evrotrust и започни твоята регистрация.

3. Създай пин код за достъп.

4. Направи снимка на документ за самоличност (първо гръб, след това лице)

5. Следвай гласовите инструкции за видео идентификация

Готово!

Застраховката се сключва за срок една година с възможност за автоматично продължаване за всяка следваща година чрез заплащане на поредната застрахователна премия.

Застрахователни документи

Пакетна здравна застраховка „Здраве и спокойствие“ е продукт на ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД.

Преди да сключиш застраховката е необходимо да се запознаеш с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

Do it smart!
Close