Застраховка Имущество от УНИКА

Застраховка домашно имущество

ти дава възможност да защитиш твоето жилище или вещи от непредвидени събития, независимо дали си собственик или наемател. Можеш да застраховаш апартамент или къща, гараж, басейн, соларни инсталации, както и обзавеждане, електроника, пари в брой, бижута, лични документи.

Всички подобрения в имота и новопридобито движимо имущество до определените лимити, се включват автоматично в покритието, без допълнително заплащане.

Застраховка Домашно имущество може да бъде сключена в полза на банка.

От какво те защитава твоята полица?

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ:

земетресение (без самоучастие при настъпила щета)

пожар, мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат или от предмет, паднал от него

наводнение, буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед

свличане и срутване на земни пластове

злоумишлени действия на трети лица, вандализъм

авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации

счупване на стъкла

щети вследствие на непряко попадение на мълния

САМО ЗА ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО:

кражба

щети по време на транспорт при смяна на адреса

развала на продукти при авария/прекъсване на ел. захранване

счупване на вътрешни стъкла, керамични плотове на печки, санитарен фаянс

Допълнителни избираеми застраховки:

Злополука на членовете на домакинството, регистрирани на адреса на застрахованото имущество

Обща гражданска отговорност за вреди, причинени на трети лица (например твоите съседи)

Предимства

Отстъпка от цената на застраховката в размер на 35%

Избираш какво имущество и на каква стойност да застраховаш

Възможност за сключване на полица от всяко място и по всяко време

Изпращане на застрахователния договор по електронна поща, без куриери и документи на хартия

Безплатно издаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис от Евротръст

Прозрачно калкулиране на цената – при избор на дадено покритие, незабавно виждаш как се променя премията на твоята застраховка

Сигурно подписване на полицата с квалифициран електронен подпис, приравнен към саморъчно поставения

Честo задавани въпроси:

Цената на застраховката се определя индивидуално, спрямо избраните от теб покрития и застрахователни суми. Калкулаторът ти позволява да изключваш или добавяш рискове, за да видиш в реално време как това се отразява на крайната дължима сума. Можеш да сключиш застраховка на най-добрата за теб цена, съобразена с характеристиките на твоето жилище.

Отговори на въпросите и нашия калкулатор за застраховка домашно имущество ще ти покаже крайната сума, която следва да заплатиш.

Ние калкулираме за теб минималната застрахователна сума на твоето жилище. При желание можеш да я увеличиш до цена, близка до пазарната.

Плащането на застраховката се извършва с дебитна или кредитна карта, през портала за сигурни плащания в интернет на Paynetics.

  • Повреда/запушване на водоснабдителни и канализационни инсталации
  • Вреди на прозорци и врати, вследствие на кражба чрез взлом
  • Загуба или кражба на ключове
  • Подмяна на счупени външни стъкла
  • Вреди по сгради и покриви
  • Повреди по електрически инсталации
  • Повреда или авария на климатични системи в сградата
  • Необходимост от почистване и подсушаване в случай на изтичане на вода, навлизане на вода от канализацията или на проникване на вода в застрахованото помещение от наводнение

Застрахователят ще покрие до 140 EUR за предоставянето на асистанс услуга, като в този лимит са включени материали/консумативи до евро 20 (двадесет).

Не, издаването на удостоверение за квалифициран електронен подпис е безплатно. И още – той може да се използва за подписване на различни документи, не само в нашата платформа!

След подписване на застрахователната полица с квалифициран електронен подпис, ще получиш всички подписани документи на посочения от теб имейл адрес.

Евротръст е квалифициран доставчик на удостоверителни услуги. Той е сертифициран от френски независим проверяващ орган (LSTI) и е вписан в регистъра на Европейската комисия. Научи повече на: https://www.evrotrust.com/

Квалифицираният електронен подпис е приравнен със саморъчния подпис по силата на Регламент на ЕС и се издава според най-високите нива на сигурност.

Следвай 5 лесни стъпки:

1.До няколко минути след успешно плащане на твоята застраховка домашно имущество, ще получиш SMS от iPORT с линк към приложението.

2. Изтегли приложението Evrotrust и започни твоята регистрация.

3. Създай пин код за достъп.

4. Направи снимка на документ за самоличност (първо гръб, след това лице)

5. Следвай гласовите инструкции за видео идентификация

Готово!

Застрахователни документи

Комбинирана застраховка домашно имущество, злополука и обща гражданска отговорност „У дома и щастлив“ е застрахователен продукт на ЗК „УНИКА“ АД.

Преди да сключиш застраховката е необходимо да се запознаеш с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

Do it smart!
Close