Застраховка при пътуване в чужбина

Отстъпка от цената за семейство или група

Сключване изцяло онлайн в няколко кратки стъпки

Гъвкави застрахователни покрития

ЗАСТРАХОВКА ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

Застраховка при пътуване в чужбина ти осигурява защита срещу неблагоприятни събития, настъпили по време на пътуване извън страната на твоето постоянно местоживеене. Подходяща е както за пътувания с бизнес цел, така и по време на екскурзия или ваканция:

срок от 1 ден до 1 година

застрахователна сума от 1 000 до 50 000 EUR

териториално покритие по избор, в зависимост от дестинацията на пътуването

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

Неотложни медицински разходи вследствие на заболяване или злополука – необходими разходи за медицински прегледи, лечение или хирургическа интервенция, разноски за медицински средства

Разходи за медицинско транспортиране и репатриране вследствие от злополука, акутно заболяване или смърт

Смърт на застрахования, причинена от злополука

Спешна стоматологична помощ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ

Отмяна на пътуване

Спасителни разноски

Кражба, загуба или забавяне на личен багаж

Гражданска отговорност към трети лица

Правна помощ

Преди да сключиш застраховката е необходимо да се запознаеш с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

Do it smart!
Close