Здравна застраховка с второ медицинско мнение

Сключване изцяло онлайн в няколко кратки стъпки

Възможност за многократно използване на покритие „Второ медицинско мнение“ за различни заболявания и състояния

Териториално покритие за целия свят

ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ С ВКЛЮЧЕНО ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ

Здравна застраховка за онкологични заболявания с второ медицинско мнение предлага изплащане на фиксирана сума при диагностициране на злокачествено новообразувание (рак) и покритие „Второ медицинско мнение“.

застраховани по полицата могат да бъдат физически лица на възраст между 18 и 55 навършени години към началото на застраховката

застрахователният договор се прекратява с изтичане на годината, в която застрахованото лице навърши 65 години

застраховката се предлага в две продуктови нива със застрахователни суми в размер на 7 500 BGN и 15 000 BGN

ОСНОВНО ПОКРИТИЕ

Изплащане на сума в зависимост от избрания пакет при окончателно диагностициране на злокачествено новообразувание (рак)

Предоставяне на „Второ медицинско мнение“ което включва:

потвърждение, отхвърляне или промяна на вече поставената диагноза

оценка на назначения курс на лечение с препоръки за продължаването му или предложение за алтернативни начини на лечение и/или терапия

ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ

Услугата „Второ медицинско мнение“ се реализира чрез съвместно партньорство между застрахователна компания „УНИКА Живот“ и американската компания MediGuide, която предоставя медицински услуги от водещи световни медицински клиники, специализирани в диагностицирането и лечението на различни заболявания.

„Второ медицинско мнение“ може да бъде поискано и за заболявания, диагностицирани преди сключването на застраховката

Преди да сключите застраховката е необходимо да се запознаете с преддоговорната информация за застрахователен брокер КРЕДИПОРТ ИНС ЕООД по чл. 325 от Кодекса за застраховането.

ЗАСТРАХОВКА ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

СЕГА СЪС 100% ОТСТЪПКА

Сключи полица в периода от 20.06.2020 г. до 20.08.2020 г. и получи бонус „Медицински разходи при пътуване в чужбина“ на стойност 10 000 EUR.

Кампания "Усмихни се на лятото, пътувай спокойно."

 

ИЗБЕРИ ЗАСТРАХОВКА

 

Пълни условия на кампания „Усмихни се на лятото, пътувай спокойно.“ 

Do it smart!
Close